Creaţie

Ariile predilecte de afirmare creatoare a membrilor cenaclului sunt literatura science-fiction (deopotrivă beletristică şi analitică) şi artele vizuale. Principala platformă de prezentare a activităţii de creaţie o constituie revista Paradox, dar membrii se mai manifestă, individual sau ca grupare, şi în plan editorial, prin activităţi expoziţionale, respectiv, participări la proiecte în colaborare cu alte grupări.

 

Revista Paradox

Revista Paradox apare cu începere din anul 1972, fiind creată iniţial ca fanzin al cenaclului, pentru ca ulterior să dobândească statut de supliment science-fiction al revistei "Forum studenţesc", iar după 1990, de revistă profesionistă independentă. În decursul existenţei sale, Paradox a cunoscut patru serii de apariţie: până în 1989 (exclusiv print), între 1990 şi 1999 (exclusiv print), în 2004-2005 (exclusiv electronic), respectiv, începând din 2013 (print şi electronic).

Detalii

Alte publicații

Arte vizuale

Domeniul science-fiction nu se limitează doar la literatură, ci se extinde şi în câmpul artelor vizuale: grafică, pictură, sculptură, gravură, film, animaţie, bandă desenată, instalaţii, arte decorative sau diverse tehnici neconvenţionale.

Artişti

Numerele tipărite ale revistei Paradox au beneficiat adesea de o ilustraţie bogată, la care şi-au adus contribuţia un număr însemnat de artişti plastici, unii dintre ei chiar membri ai cenaclului. Puteţi vedea aici o parte din lucrările acestora.