Enigma din Strada Popicăriei

Pentru cine crede că fenomene insolite se pot petrece doar pe alte meridiane, suntem în măsură să prezentăm un caz ieşit din comun care, probabil, va pune oraşul nostru în centrul atenţiei opiniei publice mondiale. Ne-a vizitat, de curând, la redacţie dl Ionel Ghidoveanu, domiciliat în Strada Popicăriei, numărul 11, scara A, apartamentul 7, de profesie tâmplar, căsătorit, tatăl a patru copii minori. Domnia sa ne-a relatat faptul că în primăvara anului 1992 a devenit şomer, aproape simultan cu soţia sa. Precaritatea mijloacelor băneşti, scumpirea ameţitoare a vieţii, l-au împiedicat, la un moment dat, să achite o parte din cheluielile de întreţinere şi în mod special cele determinate de consumul de energie electrică. În urma unor somaţii repetate, cu cinci luni în urmă, RENEL a dispus debranşarea apartamentului de la reţea. Acesta este un moment “cheie”. Împăcându-se cu situaţia, dl Ghidoveanu trece la iluminatul cu lampa de petrol până când, brusc, cam după trei zile, constată că instalaţia din casă este sub tensiune! Nedumerit “pe moment”, acceptă situaţia ca pe ceva firesc şi revine la utilizarea lămpii lui Ilici. După mai puţin de o săptămână, probabil la sesizarea binevoitoare a unui vecin gelos, o delegaţie ameninţătoare de funcţionari şi meşteri recunoscuţi de la RENEL s-au prezentat pentru a cerceta situaţia! Concluzia? Debranşarea era efectivă, proprietarul apartamentului nu făcuse nici un fel de legătură tehnică ilegală, dar avea curent electric din belşug... În pofida acestor constatări, ca şi a altora, ulterioare, RENEL l-a acţionat în judecată pe dl Malureanu pentru daune-interese, motivându-şi acţiunea prin faptul că, Regia fiind unicul producător cunoscut de energie electrică, pârâtul, prin metode încă ne- determinate, dar frauduloase, nu poate folosi decât această sursă. Nelăsându-se intimidat şi sfătuit de un om de bine, Ionel Ghidoveanu înfiinţează un S.R.L. care are ca obiect de activitate “producerea prin metode neconvenţionale de energie electrică şi comercializarea acesteia”. Un prim efect? Întregul bloc cu două scări (30 apartamente) de pe Strada Popicăriei, numărul 11, s-a debranşat de RENEL şi utilizează de aproape două luni serviciile proaspătului patron, care distribuie kilowattul cu jumătate din preţul practicat de marele său concurent! “Nu am explicaţii şi nici nu le caut, ne spune dl Ghidoveanu. Este un dar de la Dumnezeu! Am “păţit” şi eu ca amărâtul ăla care, săpând un puţ pentru apă, a dat peste petrol şi-a devenit milionar...” Prezenţa în redacţie, ne mărturiseşte în continuare, are drept scop mediatizarea intenţiei sale de a se asocia cu oameni de afaceri serioşi, care să contribuie la finanţarea unei infrastructuri obligatorii (personal, echipamente etc.), în vederea extinderii, pe etape, cu obiectivul generos de a furniza curent electric ieftin întregului oraş. Evident că perspectivele ce se deschid mai ales întreprinderilor industriale ne fac să întrevedem un “boom” economic de proporţii. Vom reveni.
(N.A.: De fapt, nu!)